Rreth nesh

Ofrojmë shërbime hostimi që prej vitit 2018, me përqëndrim në hostimin e manaxhuar për biznese të vogla dhe të mesme. Ne disponojmë servera dhe ofrojmë shërbim nga vendndodhje të ndryshme të botës.

I përgjigjemi të gjitha nevojave që mund të ketë biznesi juaj në lidhje me hostimin e faqeve dhe emaileve, me ndihmë të specializuar dhe profesionale.

Gjatë rrugëtimit tonë, kemi shtuar dhe zgjeruar shërbimet që ofrojmë dhe kemi përmirësuar vazhdimisht infrastrukturën tonë, për t'u ardhur më afër nevojave të bizneseve për hostim.

Ne ofrojmë shërbimet tona të hostimit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera në tregjet perëndimore.