Domains të brandueshëm

Ka rreth 10 milionë domain-e për shitje në çdo moment! Shumica e tyre janë në ankand, ndërsa të tjerat janë gati për të skaduar apo për t'u fshirë. Por shumica e tyre janë emra të pavlefshëm, kështu që detyra për të gjetur emra të mirë domain-esh nuk është e lehtë. Për të zgjidhur këtë problem, ju paraqesim më poshtë listën e domains të brandueshëm të ProHost që janë momentalisht për shitje.

Në të djathtë të emrit të domain-it është oferta e ankandit më e lartë e momentit. Kini parasysh që domain-et dalin në ankand pasi skadojnë dhe para se të fshihen. Domain-et që janë gjithashtu edhe fjalë të fjalorit të gjuhës angleze janë shënuar me një yll ( *

Lista e domaineve përfshin vetëm domain-et, për të cilat oferta më e lartë e momentit është 300$ ose më pak